professioell coaching, backa katarina eriksson-1
Om Coaching | Backa Katarina | Referenser | FAQ | Kontakt | Länkar | ICF etiska riktlinjer
backa katarina professionell coach
Foto © Jarl Högbom
Backa Katarina Diplomerad coaach ICF
dela på facebook dela på twitter skriv ut som pdf
FAQ om coaching

Hur tar jag första steget till ett coachsamarbete?
Du ringer eller mailar till mig, så bestämmer vi en tid för att träffas och prata igenom hur vi ska lägga upp vårt samarbete.
När vi har kommit fram till antal gånger, tidsperiod, målsättning och eventuella andra detaljer skriver vi ett avtal där du även kan se mina av- och ombokningsregler.


Kan jag komma till dig även om jag inte vet exakt vad jag vill jobba med?
Absolut!
Det är väldigt vanligt att vi har en mängd olika problem och funderingar i tillvaron, och det kan vara svårt att reda ut för sig själv vilket man vill börja med. Det kan vi göra tillsammans med olika metoder.
Många klienter börjar med ett specifikt långsiktigt mål, och när samarbetet närmar sig sitt slut har det blivit till något helt annat än vad vi trodde från början.


Hur går ett coachsamtal till?
Det varierar väldigt mycket eftersom alla människor är olika.
Generellt kan man säga att vi inledningsvis pratar igenom vad du vill uppnå, ditt mål.
Du kommer ju till mig för att du vill komma fram till något, och genom att sätta upp tydliga och realistiska mål – både långsiktiga och kortsiktiga  - blir coachingen effektiv.


Vad är det för skillnad på coaching och terapi?
En av de största skillnaderna är att man inte coachar människor med någon form av sjukdomstillstånd. Om jag märker att en klient  inte kan tillgodogöra sig coachingen på grund av exempelvis en depression är det mitt ansvar att vara tydlig och öppen med det.
Coaching handlar om nuet och framtiden. I ett coachsamtal ägnar vi ytterst lite tid åt det som har varit i motsats till många terapiformer.


Hur många gånger brukar man ses?
Det kan förstås variera, men ett vanligt samarbetsavtal löper över 6 månader med 6 coachingtillfällen. Mellan tillfällena finns jag alltid tillgänglig för kortare frågor via telefon eller mail.


Vad kan coaching leda till?
Syftet med coaching är att stärka dig som individ att se och använda din fulla potential och att arbeta mot dina egna personliga mål. På det viset växer du inom dina olika roller, vare sig det handlar om din föräldraroll, relationer, jobb och karriär, balans i tillvaron eller din hälsa.
Coaching leder till en ökad medvetenhet, och i och med det blir det lättare att fatta beslut.


Kan man coacha grupper av människor också?
Ja visst!
Coaching är ett utmärkt verktyg för att arbeta med grupper.
Både för att stärka gruppkänslan, hitta gemensamma mål, och vid olika typer av problemsituationer.


Har coaching funnits länge?
Ordet coach lär härstamma från den ungerska byn Kocs (uttalas koach) där det redan på 1500-talet tillverkades en slags galavagn. Vagnen gjorde internationell succé och fick namn efter byn, vilket på engelska blev ”coach”. Ordet kom sedan att få betydelsen ”något som förflyttade människor från en plats till en annan”.
Begreppet coach anammades av idrottsvärlden och har sedan 1900-talets början betytt tränare, eller en person som höjer prestationerna hos laget eller idrottsmannen.
På 1970-talet började begreppet coach flytta ut från idrottens arenor, främst genom engelsmannen Timothy Gallwey. Han var tennistränaren som upptäckte att den svåraste motståndaren var den egna rösten inne i huvudet. Rösten som säger att det här går aldrig… Hans bok ”the Inner Game of Tennis” om mentala bilder spreds snabbt utanför tennisvärlden. Den som först började med coaching inom näringslivet var amerikanen Thomas J. Leonard. Han var finansiell rådgivare som mer och mer började prata med sina kunder om livsdrömmar och planer för livet i stället för penningplaceringar. Han utarbetade tekniker för samtal och övergick till att kalla det för coaching. 1992 grundade han the Coach University.
1995 startades ICF, International Coach Federation, det största internationella branschorganet med syfte att kvalitetssäkra coaching och arbeta för att sätta en hög etisk standard inom professionen coaching. ICF godkänner coachutbildningar och coacher och arbetar för att höja standarden i branschen. ICF har 14 000 medlemmar över hela världen.


Var coachar jag?
Jag har ingen mottagning, utan vi kommer överens om vad som passar bäst för dig. Coaching kan ske i princip var som helst – till exempel hemma hos dig eller mig, på arbesplatsen, på långpromenad, per telefon - bara det känns bra! Mitt verksamhetsområde är huvudsakligen Stockholm med omnejd.
Backa Katarina Eriksson
Diplomerad Coach ICF

0731-82 68 68
info@backakatarina.se
Om Coaching
Backa Katarina
Referenser
FAQ
Kontakt
Länkar
ICF:s etiska riktlinjer
Copyright © 2012-2013
Backa Katarina Eriksson
Med ensamrätt.
Sidan publicerad 2012-05-21
Sidan uppdaterad 2013-03-22